[ REPLACE ME ]

You are not logged in. (Login)
Skip www.didasko.swiebodzin.pl

www.didasko.swiebodzin.pl

FACEBOOK

DIDASKO
Skip LoginSkip Course categoriesSkip PROBLEM !!!

Course categories


Course categories

LO - NOWE 2013-2014 / 2014-2015 
 Jezyk polski
 Matematyka
 Język niemiecki
 Jezyk rosyjski
 Język angielski
 WOS
 Informatyka
 Przedsiębiorczość
 Historia i społeczeństwo
 Geografia
 Chemia
 Historia
 Biologia
 Fizyka
TECHNIK BHP - NOWY 2013-2014 / 2014-2015 
  ZARZĄDZANIE SYSTEMEM BEZP. I HIGIENY PRACY
 ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
 USTALENIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW
 TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY
 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 PODSTAWY PRAWA PRACY
 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
 JĘZYK OBCY ZAWODOWY
 JĘZYK OBCY ZAWODOWY
 ERGONOMIA W PROCESIE PRACY
OPIEKUN MEDYCZNY 
 Zdrowie publiczne
 Zarys psychologii i socjologii
 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
  Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 Język migowy
 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Kompetencje personalne i społeczne
 Organizacja pracy małych zespołów
 Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach grupy MEDYCZNO SPOŁECZNEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 BIOLOGIA
 CHEMIA
 Chemia
 FIZYKA
 GEOGRAFIA
 HISTORIA
 JĘZYK NIEMIECKI
 Język niemiecki
 JĘZYK POLSKI
 JĘZYK ROSYJSKI
 MATEMATYKA
 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
TECHNIK BHP 
 EGZAMINY OKESummary
 PROGRAM NAUCZANIA + INFORMATOR OKESummary
 ANALIZA I OCENA ZAGROŻEŃ
 OCHRONA NATURALNEGO ŚRODOWISKA I OCHRONA P.POŻ
 PODSTAWY ERGONOMII I FIZJOLOGII PRACY
 PODSTAWY MECH., KONSTR., BUDOWY MASZYN I RYSUNKU TECHNICZNEGO
 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 PODSTAWY PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
 PODSTAWY STATYSTYKI, EKONOMIKI I ORGANIZACJI
 PRAWNA OCHRONA PRACY
 SZKOLENIE I POPULARYZACJA ZAGADNIEŃ BHP
 TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY
 TECHNIKI WYTWARZANIA Z MATERIAŁOZNAWSTWEM
 TOKSYKOLOGIA
 UŻYTKOWANIE KOMPUTERA
 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
TECHNIK INFORMATYK 
 PROGRAM NAUCZANIA + INFORMATORSummary
 EGZAMIN POTWIEDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
 MATERIAŁY POMOCNICZE
 JĘZYK ANGIELSKI - ZAWODOWY
 MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA
 OPROGRAMOWANIE BIUROWE
 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE
 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE
 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
 ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
 PROGRAM NAUCZANIA + INFORMATOR OKESummary
 ASYSTOWANIE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ W KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
 PODSTAWY ANATOMII, FIZJOLOGII I PATOLOGII
 PODSTAWY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
 PODSTAWY PRAWA I EKONOMIKI
 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 PODSTAWY PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI
 POLITYKA SPOŁECZNA
 PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA
 WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII I METOD PRACY SOCJALNEJ
 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Skip DIDASKO W MEDIACHSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31